Okolie apartmánu

V okolí apartmánov sa nachádza množstvo kultúrno - historických pamiatok, kaviarní, reštaurácii, obchodíkov a služieb. Všetko zvládnete pešo. V širšom okolí Banskej Bystrice v každom ročnom období nájdete veľa skvelých príležitostí pre aktívny ale aj pasívny oddych.

Historické pamiatky:

Šikmá hodinová veža 

Je najviditeľnejšou a najznámejšou dominantou Námestia SNP v Banskej Bystrici. Návštevníci môžu vystúpiť po 101 drevených schodoch na ochodzu veže, odkiaľ sa im naskytne nádherný výhľad nielen na mesto, ale aj na okolité kopce.

Mestský hrad - Barbakan

Barbakan v súčasnosti sa v priestoroch nachádza štýlová kaviareň a reštaurácia Bystrická klubovňa

Hvezdáreň

Hvezdáreň kedysi slúžila ako stážna veža. Dnes si tu môžete prezrieť dennú a nočnú oblohu.

Drevený artikulárny kostol

Evanjelický kostol je vzácnou historickou pamiatkou spolu s drevenou zvonicouv Hronseku a je  zapísaný do Zoznamu svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO. 

https://www.hronsek.sk/

Ľupčiansky hrad

Hrad bol založený v polovici 13. storočia uhorským kráľom Belom IV. Stojí na návrší jedného z posledných výbežkov Nízkych Tatier. 

https://www.hradlupca.sk/

Múzeá:

Stredoslovenské múzeum

História Stredoslovenského múzea sa začala písať už v roku 1889, kedy mestská rada Banskej Bystrice, na návrh Dr. Štefana Holescha, 12. júla 1889 odsúhlasila vznik Mestského múzea. Na základe tohto rozhodnutia boli v úradných miestnostiach mesta sprístupnené verejnosti historické predmety z mestského archívu.

  • Thurzov dom – stála expozícia Stedné Slovensko od praveku po 20. storočie - www.ssmuzeum.sk
  • Matejov dom – stála expozícia História mesta Banská Bystrica - www.ssmuzeum.sk
  • Tihányiovský kaštieľ – stála expozícia Príroda Stredného Slovenska - www.ssmuzeum.sk

 

Múzeum SNP 

Stála expozícia Slovensko v protifašistickom hnutí odporu Európy v rokoch 1939-1945.

http://www.muzeumsnp.sk/

 

Literárne a hudobné múzeum Banská Bystrica

Ponúka množstvo podujatí a stálych expozícií: Múzeum - domov múz, bábkarský salón, ľudové hudobné nástroje na Slovensku, Pamätný dom Jozefa Gregora Tajovského v Tajove, Pamätná izba Pavla Tonkoviča v Podkoniciach..

https://www.svkbb.eu/

 

Poštové múzeum

V expozícii sú vystavené poštové štíty a tabule, poštové schránky, poštové pečiatky a pečatidlá, predmety poštovej prevádzky, predmety osobnej výbavy poštmajstrov a poštových doručovateľov, fotografie, korešpondencia z predznámkového a známkového obdobia, telefónne prístroje..

http://www.postovemuzeum.sk/

Galérie:

Stredoslovenská galéria:

  • Bethlenov dom - realizujú sa tu krátkodobé výstavy nielen z galerijnej zbierky, ale aj zapožičaných diel z iných renomovaných umeleckých zbierok a ateliérov - https://www.ssgbb.sk/
  • Pretórium - zamerané na prezentáciu krátkodobých výstav aktuálnych foriem súčasného domáceho a zahraničného umenia - https://www.ssgbb.sk/
  • Vila Dominika Skuteckého - poskytuje jedinečnú prehliadku Stálej expozície Dominika Skuteckého - https://www.ssgbb.sk/

Šport a aktívny oddych:

Kráľova studňa

Je vrch Veľkej Fatry. Leží v jej hlavnom hrebeni, západne od Krížnej. Na južných svahoch je postavený Horský hotel Kráľova Studňa.

http://www.kralovastudna.com/

Banský náučný chodník v Španej Doline

Banský náučný chodník sa začína pri Klopačke a pokračuje stúpajúcim chodníkom na najvyšší úsek, vyhliadkové miesto Maximilián. Odtiaľ pokračuje cesta v rovnakej výške a potom späť dolu na námestie.

http://www.spaniadolina.sk/

Králická tiesňava a Králický vodopád

Králická tiesňava je roklina v Kremnických vrchoch. Je to nenáročná prechádzka v tiesňave zakončená Králickým vodopádom.

https://www.kamnavylety.sk/

Krížna

Je jedným z najznámejších a najvyhľadávanejších vrchov Veľkej Fatry a je križovatkou viacerých turistických trás.

http://www.vypadni.sk/

 

Lyžiarske stredisko Šachtičky  - https://www.sachticka.sk/

Lyžiarske stredisko Selce - Čachovohttp://www.selce-cachovo.sk/

Ski Králiky -  https://www.skikraliky.sk/

Park Snow Donovaly  - https://www.parksnow.sk/

 

Splav Hrona - Lodenica na Mlynčokuhttps://www.splavhrona.sk/

Splav Hrona Hastrman https://www.hastrman.sk/